Cấu hình nhanh và
tương tác đơn giản

Dễ dàng thêm thiết bị và bắt đầu sử dụng với thiết kế tương tác thân thiện với người dùng.

Phản hồi thời gian thực và
Đẩy tin nhắn khi thiết bị kích hoạt

Kiểm tra từ xa trạng thái thiết bị và nhận thông báo tin nhắn.

Cài đặt ngữ cảnh thông minh
Hoàn toàn tự động
Không cần chạm tay

Hỗ trợ tùy biến nhiều cài đặt tự động hóa, mang lại sự trải nghiệm nhà thông minh tuyệt vời chưa từng có.